Luxurious and beautiful body - to - body massage

for din fysiske, mentale og åndelige avslapning

for your physical, mental and spiritual relaxation

MEN - INNER HERO

– lingam massage and acupressure for letting go stress and for building-up erotic energy

- pelvis and prostate massage from outside

- improving self-confidence

& awakening Spiritual Heroism 🥰

WOMEN - GODDESS WITHIN

- safe environment to explore your body and sensation

- breasts and yoni (vagina) massage for physical and emotional healing effect

- awakening sacred femininity

& Goddess within 🥰

Menn & Kvinner

– frigjøre negativitet, bygge opp positiv energi

– anti-stress og terapeutisk (helbredende) effekt

– delikat lek med stoffer eller mitt eget hår på huden din

– varm olje dyp muskelmassasje

- både myk og sterk - rygg, ben, armer, nakke, hode, ansikt (kombinasjon av massasje stiler perfekt for deg)

– du får lang, søt berøring og omfavnelse fra en englekvinne

– du trenger ikke å gjøre eller utføre noe, bare motta, puste dypt og kose deg

– du kan overgi deg til min veiledning, jeg vil ta meg av hvert sekund av din "reise"

– perfekt kontroll over seksuell energi får deg til å fly:

– sublimering av energi fra erotogene soner til hele kroppen og chakraene - en fantastisk opplevelse!

– fører til bølger av glede eller til og med tantrisk orgasme

– en følelse av flyt eller meditasjon

– dyp fysisk avslapning, mental fred

– åpen samtale for å passe dine unike behov eller problemer

- dusj og forfriskninger

– et tilbedelsesritual til å begynne med

– tilbakemelding og deling til slutt

– du drar herfra smilende, skinnende, føler deg ti år yngre 💕

Men & Women


– releasing negativity, building up positive energy
– anti-stress and therapeutic (healing) effect
– delicate play with fabrics or my own hair on your skin
– warm oil deep muscle massage - both soft and strong - back, legs, arms, neck, head, face (combination of massage styles perfect for you)
– you receive long, sweet touch and embrace from an angelic woman
– you don't need to do nor perform anything, just receive, breathe deeply and enjoy yourself
– you can surrender to my guidance, I will take care of every second of your "journey"
– perfect control of sexual energy makes you fly:
– sublimation of energy from erotogenic zones to your entire body and chakras - a stunning experience!
– leading to waves of pleasure or even tantric orgasm
– a sense of flow or meditation
– deep physical relaxation, mental peace
– open talk to fit your unique needs or issues
- shower and refreshment
– an adoration ritual to start with
– feedback and sharing at the end
– you leave from here smiling, shining, feeling ten years younger 💕

Latest comments

18.09 | 20:32

Hi

I would like to have a tantra massage appointment for 90 minutes.

12.03 | 13:39

Hi I am 65 year old man, want real tantric massage. I know about tantric wisdom and love its lifestyle. Do you have time for me this weekend

11.05 | 09:38

Hi there, Magda! I still have a vivid memory of our last session - you gave me a unforgettable experience and transported med from hell to heaven. Love from me to you!

21.01 | 01:36

Hi there! I’d like to book a relaxing massage. Anything available after 26th? Thanks!

Share this page